TIN TỨC
Tin tức | 26/08/2021

Ngày 20/8, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối cung cầu, tiêu thụ hàng hóa giữa hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) và Saigon Co.op. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì hội nghị.

 

Tin tức | 26/08/2021
Ngày 23/8 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa các đơn vị tiêu thụ với các hợp tác xã (HTX) miền Nam. Đây là một trong những hoạt động quan trọng để triển khai chương trình số 503/Ctr-LMHTXVN ngày 4/8/2021 của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do HTX, THT sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội (Chương trình 503).
Tin tức | 09/08/2021
Ngày 4/8, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã ký văn bản số 503/Ctr-LMHTXVN về kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng. Đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.
THÔNG TIN HỘI CHỢ
Kế hoạch số 564/KH-LMHTXVN về Tổng kết Kế hoạch 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật HTX 2012
Kế hoạch số 576/KH-LMHTXVN về tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam