Kế hoạch thương mại khu vực kinh tế tập thể, HTX năm 2020, định hướng đến 2025
       Để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, Liên minh HTX Việt Nam đã vạch ra các hoạt động và bước đi rõ ràng trong các lĩnh vực Xúc tiến thương mại trong nước cùng với hoạt động Xúc tiến thương mại quốc tế. Kế hoạch cụ thể như sau:
          * Tổ chức hội chợ quốc tế sản phẩm của khu vực kinh tế hợp tác, HTX năm 2020 vào quý IV  tại thành phố Hà Nội. Với quy mô 300 gian hàng dành cho cá HTX, Liên hiệp HTX, doanh nghiệp thành viên của Liên minh HTX Việt Nam trong toàn quốc; các HTX, tổ chức của HTX quốc tế.
          * Tổ chức hội chợ sản phẩm cyar HTX khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào tháng 8/2020 . Dự kiến tổ chức tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hoặc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Với quy mô 200 gian hàng, các đối tượng tham gia sẽ bao gồm các HTX, Liên hiệp HTX khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các khu vực khác ( nếu có nhu cầu ) , các doanh nghiệp thành viên của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
          * Hội chợ sản phẩm của HTX khu vực miền Nam tại thành phố Cần Thơ dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020. 
          * Tuần lễ sản phẩm, hàng hóa của HTX tổ chức vào tháng 12/2020 tại BigC Thăng Long và Coopmart Hà Đông - TP Hà Nội.
          * Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại ngành hàng gạo tại Singapore và Philippine 
          * Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại kết hợp tham dự Hội chợ mỗi tỉnh một sản phẩm tại Campuchia.
          * Tham gia triển lãm thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2020.
          * Hội chợ thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 17 ( CAEXPO)
       Về phần định hướng hoạt động xúc tiến thương mại đến 2025, Liên minh HTX Việt Nam chỉ rõ quan điểm muốn xây dựng các hoạt động xúc tiến thương mại có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến một số nhóm ngành hàng và thị trường nhiều tiềm năng, phù hợp với năng lực của khu vực kinh tế tập thể, HTX. Nâng cao năng lực xúc tiến thương mại cho HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, hướng hoạt động xúc tiến thương mại bền vững.
       Các ngành hàng được định hướng là Nông, Lâm, Thủy sản. Ưu tiên các hoạt động xúc tiến thương mại đối với Nông sản, đặc biệt là rau, củ , quả, thủy sản, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, dược liệu. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với ưu tiên các ngành thủ công mỹ nghệ như đồ gốm, sứ, đồ cói, đồ gỗ.
       Đồng hành cùng với đó là định hướng thị trường. Đối với các thị trường nói tiếng Trung Quốc ưu tiên các mặt hàng rau, củ, quả, thủy sản, nông sản khác. Thị trường khu vực Đông Nam Á sẽ là tiềm năng cho các mặt hàng nông sản, rau, quả chế biến. 
       Hoạt động định hướng xúc tiến thương mại thị trường trong nước tập trung tổ chức các Hội chợ, triển lãm về nông - lâm - thủy sản, dược liệu, nông nghiệp hữu cơ, tiểu thủ công nghiệp, vật tư, mát móc, thiết bị nông nghiệp,... 
​       Triển khai chuỗi hệ thống phân phối sản phẩm của HTX ở 63 tỉnh thành. Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp như: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức các đoàn tham quan và giao dịch thương mại,...