Tổ chức tập huấn kỹ năng kinh doanh và tiếp cận thị trường trong nước cho các Hợp tác xã năm 2022


Khóa học được tổ chức với mục tiêu: Cung cấp kiến thức về kinh doanh, thị trường: lập kế hoạch kinh doanh gắn với định hướng thị trường, quản trị marketing và xây dựng thương hiệu sản phẩm, lập kế hoạch tiếp cận thị trường và xúc tiến bán hàng, nâng cao năng lực lãnh đạo.

Theo đó, Trung tâm XTTM&ĐT Tổ chức 03 lớp tập huấn (3 ngày/01 lớp/tỉnh) với 150 học viên tham gia (03 lớp x 50 học viên/lớp).

Thời gian, địa điểm tổ chức lớp (dự kiến):

* Lớp thứ nhất:

- Thời gian: Từ ngày 17-19/5/2022

- Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

* Lớp thứ hai:

- Thời gian: Từ ngày 25-27/5/2022

- Địa điểm: Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

* Lớp thứ ba:

- Thời gian: Từ ngày 22-24/6/2022.

- Địa điểm: Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đăng ký tham dự và thông tin chi tiết khóa tập huấn: KH tổ chức khóa đào tạo T5.2022 

Trung tâm XTTM&ĐT