Mời tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX Coop-Expo 2022
 

Hội chợ được tổ chức với mục tiêu: 

- Tăng cường nhận thức và nhu cầu sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị đế phát triển bền vững, xúc tiến thương mại thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tạo ra mạng lưới kết nối giữa các đối tác trong và ngoài nước, thu hút được nhiều nguồn lực hỗ trợ sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX.

- Giúp quảng bá hình ảnh, mẫu mã, phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hóa, xúc tiến thương mại, ký kết các họp đồng kinh tế, tiếp cận thị trường quốc tế, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào quá trình sản xuất kinh doanh.

- Phát triển hình ảnh, thương hiệu “Liên minh HTX Việt Nam”, nâng cao vị thế, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

- Trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp cho người tiêu dùng, là cơ hội cho các HTX, doanh nghiệp làm quen thị trường, tìm hiểu thị hiếu, sức mua của khách hàng, nhu cầu của các doanh nghiệp phân phối hàng hóa tại thành phố Hà Nội. Tạo cơ hội giao lưu, họp tác giữa các HTX với các doanh nghiệp, mở rộng các kênh phân phối hàng hóa.