Chương trình Hội chợ Xúc tiến thương mại Hợp tác xã năm 2019
Thời gian: từ 17 - 20/4/2019
Địa điểm: Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận I, thành phố Hồ Chí Minh

TT

Thời gian

Nội dung

1

Các ngày:  15 - 16 tháng 4 năm 2019

 

8h00 - 18h00

Lắp đặt, bàn giao gian hàng cho các đơn vị, HTX

2

Ngày thứ nhất: 17 tháng 4 năm 2019

 

7h30

Mở cửa Hội chợ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm

 

11h30

Hoàn thiện các công tác chuẩn bị khai mạc Hội chợ

 

13h30

Khai mạc Hội chợ

 

19h00-21h00

Chương trình ca nhạc

3

Ngày thứ 2:  ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

7h30-20h00

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm

 

8h00-11h30

Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa, sản phẩm của khu vực HTX:

- Kết nối và ký kết tham gia siêu thị Co-opmart, Proton, chợ đầu mối khu vực phía Nam.

- Kết nối và ký kết các hoạt động thương mại và đầu tư giữa các HTX và DN.

 

20h00-22h00

Chương trình ca nhạc

4

Ngày thứ 3:  ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

7h30-20h00

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm

 

20h00-22h00

Chương trình ca nhạc

5

Ngày thứ 4: ngày 20 tháng 4 năm 2019

 

7h30-17h00

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm

 

16h00-17h15

Bế mạc Hội chợ

 

16h30-22h00

Các đơn vị bàn giao gian hàng cho Ban Tổ chức

6

 

Ngày 21 tháng 4 năm 2018

 

 

Ban Tổ chức bàn giao mặt bằng cho Trung tâm TDTT