Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Hội nghị với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Lãnh đạo Quốc hội; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các cơ quan của Đảng; Các cơ quan của Quốc hội: Các tổ chức chính trị, xã hội; Một số doanh nghiệp lớn điển hình có đầu tư, liên kết trong lĩnh vực KTTT, HTX; Các hiệp hội, ngành hàng;Cơ quan báo chí, truyền thông.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Hội nghị tổng kết toàn quốc được tổ chức dựa trên Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển KTTT sau 15 năm thực hiện Nghị quyết. Chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.

Tính đến nay, cả nước có 101,4 nghìn THT (58,5 nghìn THT trong lĩnh vực nông nghiệp và 42,9 nghìn THT phi nông nghiệp), tăng 587 THT (khoảng 0,58%) so với năm 2003, thu hút 1,34 triệu thành viên tham gia; 22.861 HTX (13.856 HTX nông nghiệp, 1.183 Quỹ Tín dụng nhân dân và 7.822 HTX phi nông nghiệp), thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia; 74 LH HTX tăng 49 LH HTX so với năm 2003
Số lượng HTX tăng khoảng 59% so với năm 2003, trong khi số thành viên HTX giảm khoảng 5,6% so với năm 2003. Trong giai đoạn này, số lượng HTX thành lập mới là 20.841 HTX, giải thể 11.473 HTX…
Doanh thu bình quân của một HTX năm 2018 đạt 4.477,3 triệu đồng/HTX, tăng gấp khoảng 4,2 lần so với năm 2003, trong đó doanh thu bình quân của HTX với thành viên cũng tăng từ 698,6 triệu đồng/năm năm 2003 lên 3.280,7 triệu đồng/năm năm 2018, tăng gấp khoảng3,7 lần so với năm 2003; chiếm khoảng 73% trong doanh thu bình quân của 1 HTX.

Cùng với doanh thu, lãi bình quân của một HTX tăng từ 74 triệu đồng/HTX/năm 2003 lên 240,5 triệu đồng/HTX/năm 2018 (tăng khoảng 225%). Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX cũng được tăng lên từ 15,7 triệu đồng/năm năm 2003 lên 36,6 triệu đồng/năm 2018 (tăng khoảng 133%).
Một số hình ảnh tại các gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các hợp tác xã.